Zásady spracovania osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré más v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Mgr. art. Peter Kuliffay, IČO: 51980517, so sídlom: Eisnerova 13, 841 07 Bratislava, ktorá prevádzkuje stránky: grafický dizajnér wantedpixels.com. Spracovávam osobné údaje ako správca, to znamená, že určujem ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.


Kontaktné údaje

Pokiaľ ma chcete kontaktovať, môžete tak urobiť e-mailom na adresu ahoj@wantedpixels.com alebo mi zavolajte na tel. číslo +421 904 053 575.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

 • poskytovanie služieb a plnenie zmluvy:
  budem spracuvávať Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, tel. číslo a adresu, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, držanie záruky a dodanie tovaru.

 • vedenie účtovníctva:
  Ak ste môj zákazník, potrebujem vaše osobné (fakturačné) údaje, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • marketing – posielanie noviniek (newsletterov):
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), informácie o tom na čo kliknete a kedy najčastejšie otvárate moje kampane využívam za účelom marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, nakoľko predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
  Ak nie ste mojim zákazníkom, zasielam Vám newsletter iba na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
  V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu na konci každej e-mailovej kampane.

Vaše osobné údaje si ponechám po dobu nutnú k premlčaniu lehoty stanovenej zákonom, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu pre uchovanie týchto údajov alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojimi webovými stránkami zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko verím, že vďaka tomu Vám môžem poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe Vášho súhlasu.

Náš web je možné prehliadať aj v režime, ktorý nedovoľuje ukladanie cookies. Zbieranie cookies môžete zakázať vo svojom prehliadači.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií zabezpečenia. Osobné údaje mojich zákazníkov sú uložené v mojej internej, zabezpečenej databáze. So spracovaním osobných údajov z hľadiska marketingu mi pomáhajú veľmi starostlivo vybraní spracovatelia.

Vyberám iba takých spracovateľov, ktorí nakladajú s osobnými údajmi zodpovedne a ktorí kladú minimálne také nároky na ich ochranu ako my samy. Spracovatelia, ktorí mi pomáhajú so spracovaním osobných údajov sú zaviazaní mlčanlivosťou a nemôžu Vaše osobné údaje predávať tretím stranám.

Predanie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pri zaistení konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na tieto operácie špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • Google (Analytics, Adwords)

 • Doručovacie firmy: Slovenská pošta, kuriér SPS, DPD, DHL, Go4

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám, že v takom prípade budem vyberať spoľahlivého spracovateľa, ktorý dbá na ochranu osobných údajov a používa primeraný stupeň ochrany týchto údajov.

Spracovanie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom mailu na: ahoj@wantedpixels.com

 • Máte právo na informácie o tom, aké osobné údaje spracovávam. Toto právo plním už touto samotnou informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 • Máte právo na prístup k informáciám. Preto ma môžete kontaktovať a zistiť aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Odpoviem Vám do 5. pracovných dní.

 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvam Vaše nepresné údaje, domievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie týchto správ).

 • Máte právo na prenesiteľnosť. Ak by ste si chceli svoje osobné údaje preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.

 • Právo na výmaz (byť zabudnutý) je daľšie právo, ktoré môžete využiť. Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete želať máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem minimálne 30 kalendárnych dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonom (napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom). V tomto prípade zmažem všetky ostatné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať e-mailom.

 • Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi radi, ak budete o tomto podozrení najprv kontaktovať nás, aby som s tým mohla niečo urobiť, a napraviť prípadné pochybenie.

 • Máte právo na odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

Ak ste mojim zákazníkom, posielam Vám obchodné informácie z oprávneného záujmu správcu. Ak nie ste mojim zákazníkom, tak posielam newsletter iba na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každého poslaného newsletteru.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ako aj o bezpečnostných opatreniach, ktoré tieto údaje chránia (aby nebolo narušené ich zabezpečenie). Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkoch a vzťahoch so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú vydané Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane.


wantedpixels.com

Call Now Button